Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PORT POLSKI OŚRODEK ROZWOJU TECHNOLOGII

KRS:
0000850580
NIP:
8943140523
REGON:
386585168
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000850580
REGON:
386585168
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-07-16
zmian: 2
NIP:
8943140523
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-07-16
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2020-07-16
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2020-07-16
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-07-16
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Przedsiębiorstwa państwowe, instytuty badawcze i instytucje gospodarki budżetowej - wpisane do KRS
Forma prawna:
INSTYTUT BADAWCZY / INSTYTUT DZIAŁAJĄCY W RAMACH SIECI BADAWCZEJ ŁUKASIEWICZ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
DYREKTOR
Sposób reprezentacji:
-
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
PREZES CENTRUM ŁUKASIEWICZ
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-07-16
zmian: 1
Powiat:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-07-16
zmian: 1
Gmina:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-07-16
zmian: 1
Miejscowość:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-07-16
zmian: 1
Kod pocztowy:
54-066
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-07-16
zmian: 1
Ulica:
STABŁOWICKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-07-16
zmian: 1
Nr budynku
147
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-07-16
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2020-07-16
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
BIURO@PORT.LUKASIEWICZ.GOV.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2020-07-16
  zmian: 2
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.11.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 77.40.Z
  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 86.90.E
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies