Profil firmy
Firma z KRS

ROL-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000251678
NIP:
9261608863
REGON:
080089584
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000251678
REGON:
080089584
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-05-25
zmian: 1
NIP:
9261608863
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-03-30
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2006-02-27
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2006-02-27
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
50 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Joanna Agnieszka Cejko
 • Pierre Colla
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 4
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Joanna Agnieszka Cejko
 • Pierre Colla
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 3
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 2
Powiat:
LWÓWECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 4
Gmina:
GRYFÓW ŚLĄSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 4
Miejscowość:
MŁYŃSKO
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 4
Kod pocztowy:
59-620
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 4
Ulica:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-08-20
zmian: 2
Nr budynku
73
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 4
Nr lokalu
---
Poczta:
GRYFÓW ŚLĄSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-02-27
zmian: 4
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01.61
  Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2006-02-27
  zmian: 2
 • 01.62
  Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich
 • 01.63
  Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • 01.64
  Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin
 • 41.10
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 43.11
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.31
  Tynkowanie
 • 43.32
  Zakładanie stolarki budowlanej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2006-02-27
  zmian: 2
 • 43.33
  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34
  Malowanie i szklenie
 • 43.39
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91
  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 45.11
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.19
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.13
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.14
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 • 46.18
  Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.19
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2006-02-27
  zmian: 2
 • 46.21
  Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.33
  Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
 • 46.61
  Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • 46.63
  Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 46.69
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 49.41
  Transport drogowy towarów
 • 68.10
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywaneŹna zlecenie
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2006-02-27
  zmian: 2
 • 70.21
  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.11
  Działalność agencji reklamowych
 • 73.20
  Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.30
  Działalność związana z tłumaczeniami
 • 77.11
  Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek
 • 77.12
  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.31
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
 • 77.32
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2006-02-27
  zmian: 2
 • 78.10
  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 81.10
  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21
  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.22
  Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.29
  Pozostałe sprzątanie
 • 81.30
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.99
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies