Profil firmy
Firma z KRS

RESOLVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0001066946
NIP:
9671470571
REGON:
526919990
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0001066946
REGON:
526919990
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-10
zmian: 1
NIP:
9671470571
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-08
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2023-11-08
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2023-11-08
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-08
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-08
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) BRUTTO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA), Z WYŁĄCZENIEM MOŻLIWOŚCI ZAWIERANIA UMÓW NAJMU, DZIERŻAWY, LEASINGU, ZASTAWU.
Członkowie reprezentacji:
 • Wojciech Kasica
 • Michał Piotr Kańkowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-08
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Wojciech Kasica
 • Michał Piotr Kańkowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-08
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
KUJAWSKO-POMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-08
zmian: 1
Powiat:
BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-08
zmian: 1
Gmina:
BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-08
zmian: 1
Miejscowość:
BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-08
zmian: 1
Kod pocztowy:
85-409
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-08
zmian: 1
Ulica:
NAD TOREM
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-08
zmian: 1
Nr budynku
60
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-08
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-08
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
INFO@RESOLVO.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2023-11-08
  zmian: 1
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.52.Z
  Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • 62.02.Z
  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z
  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 80.20.Z
  Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies