Profil firmy
Firma z KRS

PURE BIOLOGICS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000712811
NIP:
8943003192
REGON:
021305772
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000712811
REGON:
021305772
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 1
NIP:
8943003192
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2018-01-10
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2018-01-10
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
321 400,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 5
Liczba akcji wszystkich emisji:
3214000
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 5
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
REPREZENTACJA SPÓŁKI ODBYWA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Filip Jan Jeleń
 • Romuald Apollo Harwas
 • Petrus Spee
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 3
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Paweł Wiśniewski
 • Andrzej Jan Trznadel
 • Tadeusz Wesołowski
 • Mariusz Józef Czekała
 • Julia Krystyna Bar
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 5
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 1
Powiat:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 1
Gmina:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 1
Miejscowość:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 1
Kod pocztowy:
54-427
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 1
Ulica:
DUŃSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 1
Nr budynku
11
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
WROCŁAW
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-01-10
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
INFO@PUREBIOLOGICS.COM
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 72.11.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 20.14.Z
  Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-01-10
  zmian: 1
 • 20.59.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 21.10.Z
  Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
 • 21.20.Z
  Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 47.73.Z
  Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.74.Z
  Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 71.20
  Badania i analizy techniczne
 • 72.11.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies