Profil firmy
Firma z KRS

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000143949
NIP:
7450000647
REGON:
510563346
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000143949
REGON:
510563346
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 2
NIP:
7450000647
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-03-27
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-12-20
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-12-20
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
6 651 500,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 17
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Członkowie reprezentacji:
 • Andrzej Adam Jabłonka
 • Paweł Łazicki
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 4
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Bogusław Kowalewski
 • Natalia Komoszyńska
 • Paweł Karol Żukowski
 • Patryk Kozłowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 12
Wspólnicy:
 • GMINA NIDZICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 1
Powiat:
NIDZICKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 1
Gmina:
NIDZICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 1
Miejscowość:
NIDZICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 1
Kod pocztowy:
13-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 1
Ulica:
KOLEJOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 1
Nr budynku
17
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
NIDZICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-12-20
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-12-20
  zmian: 7
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 96.03.Z
  Pogrzeby i działalność pokrewna
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies