Profil firmy
Firma z KRS

PRO INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000507360
NIP:
-
REGON:
-
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
-
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000507360
REGON:
-
NIP:
-
Data wpisu do rejestru:
2014-04-29
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2014-04-29
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-29
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-29
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Adam Połeć
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-29
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Konrad Jakub Grabowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-29
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-29
zmian: 1
Powiat:
M.ST. WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-29
zmian: 1
Gmina:
M.ST. WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-29
zmian: 1
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-29
zmian: 1
Kod pocztowy:
00-819
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-29
zmian: 1
Ulica:
ZŁOTA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-29
zmian: 1
Nr budynku
61
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-29
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-29
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01
  UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-04-29
  zmian: 1
 • 02
  LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA
 • 03
  RYBACTWO
 • 09
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 10
  PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH
 • 11
  PRODUKCJA NAPOJÓW
 • 17
  PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU
 • 31
  PRODUKCJA MEBLI
 • 32
  POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
 • 33
  NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 41
  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-04-29
  zmian: 1
 • 42
  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 45
  HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 47
  HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49
  TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 50
  TRANSPORT WODNY
 • 52
  MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 53.2
  Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 55
  ZAKWATEROWANIE
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-04-29
  zmian: 1
 • 56
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
 • 58
  DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
 • 62
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 64
  FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 68
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 • 70
  DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 71
  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 77
  WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 78
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
 • 81
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-04-29
  zmian: 1
 • 82
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 93
  DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 95
  NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 96
  POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies