Profil firmy
Firma z KRS

PRO-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0001033956
NIP:
6710000490
REGON:
330299029
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0001033956
REGON:
330299029
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-02
zmian: 1
NIP:
6710000490
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-09
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2023-05-02
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2023-05-02
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-02
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
717 500,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-02
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO DKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WE WSZELKICH SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH PRZY CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH MOGĄCYCH POWODOWAĆ POWSTANIE ZOBOWIĄZAŃ NIE PRZEKRACZAJĄCYCH KWOTY 100.000,00 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH, ZAŚ POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Roman Stanisław Sobko
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-02
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Marian Franciszek Jagiełka
 • Roman Stanisław Sobko
 • Bogusław Mazur
 • Andrzej Szyguła
 • Jadwiga Stefania Nowicka
 • Michał Jacek Nowicki
 • Katarzyna Chmielewska
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-02
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
ZACHODNIOPOMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-02
zmian: 1
Powiat:
KOŁOBRZESKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-02
zmian: 1
Gmina:
KOŁOBRZEG
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-02
zmian: 1
Miejscowość:
KOŁOBRZEG
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-02
zmian: 1
Kod pocztowy:
78-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-02
zmian: 1
Ulica:
ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-02
zmian: 1
Nr budynku
4
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-02
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
KOŁOBRZEG
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-05-02
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2023-05-02
  zmian: 1
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 69.20.Z
  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies