Profil firmy
Firma z KRS

POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU

KRS:
0000138178
NIP:
9220006400
REGON:
000502049
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000138178
REGON:
000502049
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-06
zmian: 1
NIP:
9220006400
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-04-30
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-11-06
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-11-06
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-06
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK LUB DWÓCH PEŁNOMOCNIKÓW, USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD. OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 49 UST. 1 USTAWY PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:
 • Monika Łuczka
 • Mariusz Kosakowski
 • Alicja Teresa Typek
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-06
zmian: 9
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Marian Węcławik
 • Piotr Mikołaj Godzisz
 • Mirosław Andrzej Huzar
 • Antoni Skura
 • Jan Lisiuk
 • Leszek Świerszcz
 • Piotr Kuźma
 • Marek Paszko
 • Józef Hopko
 • Edward Tukiendorf
 • Jarosław Wujec
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-06
zmian: 11
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
LUBELSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-06
zmian: 1
Powiat:
M. ZAMOŚĆ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-06
zmian: 1
Gmina:
M. ZAMOŚĆ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-06
zmian: 1
Miejscowość:
ZAMOŚĆ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-06
zmian: 1
Kod pocztowy:
22-400
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-06
zmian: 1
Ulica:
PARTYZANTÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-06
zmian: 1
Nr budynku
3 A
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-06
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
ZAMOŚĆ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-11-06
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-11-06
  zmian: 2
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.29.Z
  Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies