Profil firmy
Firma z KRS

POLSKIE DOMY DREWNIANE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000801568
NIP:
7010913177
REGON:
382778918
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000801568
REGON:
382778918
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 1
NIP:
7010913177
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2019-09-04
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2019-09-04
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
120 000 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 2
Liczba akcji wszystkich emisji:
120000
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 2
Wartość nominalna jednej akcji:
1000.0
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 1
Wartość nominalna wszystkich akcji:
120 000 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 2
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
 • Mariusz Nowak
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 6
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Mieczysław Borowski
 • Paweł Wójcik
 • Ewa Kossak
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 4
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 1
Gmina:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 1
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 1
Kod pocztowy:
02-222
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 1
Ulica:
ALEJE JEROZOLIMSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 1
Nr budynku
181A
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-09-04
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
BIURO@PDDSA.COM.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 02.20.Z
  Pozyskiwanie drewna
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-09-04
  zmian: 1
 • 16.23.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies