Profil firmy
Firma z KRS

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000710883
NIP:
8133765154
REGON:
368953574
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Zwolniony
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000710883
REGON:
368953574
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 1
NIP:
8133765154
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2017-12-22
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2017-12-22
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
500 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Jacek Michał Kubrak
 • Sławomir Kowalski
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 3
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Piotr Czajka
 • Paweł Kuźniar
 • Radosław Marian Mrozowicz
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 4
Wspólnicy:
 • WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
PODKARPACKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 1
Powiat:
RZESZÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 1
Gmina:
RZESZÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 1
Miejscowość:
RZESZÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 1
Kod pocztowy:
35-051
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 4
Ulica:
TEOFILA ALEKSANDRA LENARTOWICZA
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 3
Nr budynku
4
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 3
Nr lokalu
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 2
Poczta:
RZESZÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-12-22
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.30.Z
  Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2017-12-22
  zmian: 1
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 70.10.Z
  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 72.11.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 72.20.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 73.20.Z
  Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies