Profil firmy
Firma z KRS

PLATFORMA KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

KRS:
0000352846
NIP:
1182026660
REGON:
142289424
Status podmiotu:
W LIKWIDACJI
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000352846
REGON:
142289424
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-09-14
zmian: 1
NIP:
1182026660
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-09-14
zmian: 3
Status NIP:
UCHYLONY
Data wpisu do rejestru:
2010-03-30
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2010-03-30
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-30
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-30
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Marzena Anna Czarnecka
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-30
zmian: 4
Dane adresowe
Status adresu:
UCHYLONY
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-30
zmian: 1
Powiat:
PUŁTUSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-30
zmian: 2
Gmina:
WINNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-30
zmian: 3
Miejscowość:
WINNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-30
zmian: 3
Kod pocztowy:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-30
zmian: 4
Ulica:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-30
zmian: 4
Nr budynku
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-30
zmian: 4
Nr lokalu
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-09-14
zmian: 3
Poczta:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-03-30
zmian: 4
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 33
  NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-03-30
  zmian: 1
 • 33.13.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
 • 33.14.Z
  Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
 • 42.2
  Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.22.Z
  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 46.7
  Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa
 • 46.71.Z
  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 47
  HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 47.41.Z
  Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.42.Z
  Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-03-30
  zmian: 1
 • 58.11.Z
  Wydawanie książek
 • 58.12.Z
  Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
 • 58.14.Z
  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
 • 58.29.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 61.10.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
 • 61.20.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej
 • 61.30.Z
  Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej
 • 61.90.Z
  Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji
 • 62.01.Z
  Działalność związana z oprogramowaniem
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-03-30
  zmian: 1
 • 62.02.Z
  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.03.Z
  Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.1
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
 • 63.11.Z
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z
  Działalność portali internetowych
 • 63.91.Z
  Działalność agencji informacyjnych
 • 63.99.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-03-30
  zmian: 1
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 69.20.Z
  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70
  DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 70.21.Z
  Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 72.20.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 • 73.11.Z
  Działalność agencji reklamowych
 • 73.12
  Działalność związana z reprezentowaniem mediów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-03-30
  zmian: 1
 • 73.12.A
  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
 • 73.12.D
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 73.20.Z
  Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74
  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.30.Z
  Działalność związana z tłumaczeniami
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 78.10.Z
  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-03-30
  zmian: 1
 • 78.20.Z
  Działalność agencji pracy tymczasowej
 • 78.30.Z
  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 82
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 82.1
  Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą
 • 82.11.Z
  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.20.Z
  Działalność centrów telefonicznych (call center)
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.9
  Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 90.03.Z
  Artystyczna i literacka działalność twórcza
 • 94
  DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-03-30
  zmian: 1
 • 94.1
  Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych
 • 94.11.Z
  Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • 94.9
  Działalność pozostałych organizacji członkowskich
 • 95
  NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
 • 95.11.Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 95.12.Z
  Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies