Profil firmy
Firma z KRS

PALSYVUE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000932518
NIP:
9662155781
REGON:
520452426
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000932518
REGON:
520452426
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-11-16
zmian: 1
NIP:
9662155781
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-11-15
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2021-11-15
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2021-11-15
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-11-15
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Elżbieta Renata Leszczyńska
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-11-15
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
PODLASKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-11-15
zmian: 1
Powiat:
BIAŁYSTOK
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-11-15
zmian: 1
Gmina:
BIAŁYSTOK
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-11-15
zmian: 1
Miejscowość:
BIAŁYSTOK
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-11-15
zmian: 1
Kod pocztowy:
15-540
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-11-15
zmian: 1
Ulica:
ŻURAWIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-11-15
zmian: 1
Nr budynku
71
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-11-15
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
BIAŁYSTOK
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-11-15
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 62.01.Z
  Działalność związana z oprogramowaniem
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 32.50.Z
  Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2021-11-15
  zmian: 1
 • 46.46.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
 • 46.51.Z
  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 47.74.Z
  Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 58.29.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 62.01.Z
  Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 86.90.E
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies