Profil firmy
Firma z KRS

NEXX SEREDYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0001022280
NIP:
6381752880
REGON:
241071111
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0001022280
REGON:
241071111
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
NIP:
6381752880
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2023-03-01
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2023-03-01
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
42 500,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z TYM ZASTRZEŻENIEM ŻE: - W PRZYPADKU DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ O JEDNORAZOWEJ WARTOŚCI DO 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; - W PRZYPADKU DOKONANIA CZYNNOŚCI PRAWNEJ O JEDNORAZOWEJ WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM; - DO CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO NABYCIA, ZBYCIA, OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI LUB PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Krzysztof Józef Seredyński
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Krzysztof Józef Seredyński
 • Tomasz Piotr Benek
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Powiat:
PSZCZYŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Gmina:
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Miejscowość:
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Kod pocztowy:
43-230
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Ulica:
BOROWINOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Nr budynku
25
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2023-03-01
  zmian: 1
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies