Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

NETRIX SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000573573
NIP:
7123299856
REGON:
362418868
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000573573
REGON:
362418868
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-07
zmian: 1
NIP:
7123299856
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-02
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2015-09-01
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2015-09-01
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
200 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
200
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
Wartość nominalna jednej akcji:
1000.0
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
Wartość nominalna wszystkich akcji:
200 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: A) GDY CZYNNOŚĆ PRAWNA OBEJMUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) GDY CZYNNOŚĆ PRAWNA OBEJMUJE ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO POZOSTAŁY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Paweł Mariusz Rymarczyk
 • Daniel Olchowy
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 2
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Tomasz Andrzej Rymarczyk
 • Paulina Anna Rymarczyk
 • Katarzyna Pytlak Skawińska
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 2
Wspólnicy:
 • Paweł Mariusz Rymarczyk
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
LUBELSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
Powiat:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
Gmina:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
Miejscowość:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
Kod pocztowy:
20-704
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
Ulica:
WOJCIECHOWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
Nr budynku
31
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
LUBLIN
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-01
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
SA@NETRIX.COM.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2015-09-01
  zmian: 2
 • 62
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 63
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI
 • 64
  FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 71
  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 72
  BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74
  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 • 77
  WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 82
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies