Profil firmy
Firma z KRS

NEST BANK SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000030330
NIP:
5261021021
REGON:
010928125
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000030330
REGON:
010928125
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 1
NIP:
5261021021
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-07-14
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-07-24
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-07-24
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
319 357 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 7
Liczba akcji wszystkich emisji:
319357
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 7
Wartość nominalna jednej akcji:
1000.0
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 1
Wartość nominalna wszystkich akcji:
319 357 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 7
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Piotr Tadeusz Kowynia
 • Karolina Elżbieta Mitraszewska
 • Janusz Zbigniew Mieloszyk
 • Paweł Jan Mitoraj
 • Magdalena Zajkowska
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 32
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Tod Kersten
 • Błażej Kochański
 • Jamal Ismayilov
 • Marcin Wit Szewczykowski
 • Marek Waldemar Kulczycki
 • David John Hill
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 39
Wspólnicy:
 • PORTO GROUP HOLDINGS LIMITED
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 5
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 2
Gmina:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 2
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 1
Kod pocztowy:
02-675
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 4
Ulica:
WOŁOSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 4
Nr budynku
24
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 4
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-07-24
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-07-24
  zmian: 2
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66
  DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 • 66.12.Z
  Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies