Profil firmy
Firma z KRS

NAMYSŁOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000876551
NIP:
7521428193
REGON:
160216463
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000876551
REGON:
160216463
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 1
NIP:
7521428193
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2021-01-04
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2021-01-04
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
15 166 680,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 5
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Agnieszka Izabela Kruk
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 2
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Artur Krzysztof Masiowski
 • Wojciech Jerzy Kucypera
 • Robert Marian Walczak
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 2
Wspólnicy:
 • POWIAT NAMYSŁOWSKI
 • GMINA NAMYSŁÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
OPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 1
Powiat:
NAMYSŁOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 1
Gmina:
NAMYSŁÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 1
Miejscowość:
NAMYSŁÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 1
Kod pocztowy:
46-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 1
Ulica:
OLEŚNICKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 1
Nr budynku
4
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
NAMYSŁÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2021-01-04
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
SEKRETARIAT@ZOZNAMYSLOW.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 86.10.Z
  Działalność szpitali
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 21.10.Z
  Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2021-01-04
  zmian: 1
 • 21.20.Z
  Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 86.10.Z
  Działalność szpitali
 • 86.21.Z
  Praktyka lekarska ogólna
 • 86.22.Z
  Praktyka lekarska specjalistyczna
 • 86.90.A
  Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.B
  Działalność pogotowia ratunkowego
 • 86.90.C
  Praktyka pielęgniarek i położnych
 • 86.90.D
  Działalność paramedyczna
 • 86.90.E
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies