Profil firmy
Firma z KRS

MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000049844
NIP:
6480001823
REGON:
271590750
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000049844
REGON:
271590750
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 1
NIP:
6480001823
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-05-07
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-10-04
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-10-04
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
147 950 538,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 5
Liczba akcji wszystkich emisji:
73975269
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 6
Wartość nominalna jednej akcji:
2.0
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 2
Wartość nominalna wszystkich akcji:
147 950 538,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 5
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO DO KWOTY 2.000.000,00 ZŁ (DWA MILIONY ZŁOTYCH), 2) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 3) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ODDZIELNYM (SAMOISTNYM) LUB Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH. 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIENI SĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ODDZIELNYM (SAMOISTNYM) LUB Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
Członkowie reprezentacji:
 • Dariusz Wojciech Pietyszuk
 • Witold Konstanty Grabysz
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 23
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Michał Eugeniusz Rogatko
 • Krzysztof Jędrzejewski
 • Marek Kaczyński
 • Jacek Górka
 • Mateusz Jędrzejewski
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 30
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 1
Powiat:
GLIWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 2
Gmina:
GLIWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 2
Miejscowość:
GLIWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 2
Kod pocztowy:
44-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 2
Ulica:
STANISŁAWA DUBOIS
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 2
Nr budynku
16
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
GLIWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-04
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
POST@MZ.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 25.11.Z
  Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-10-04
  zmian: 9
 • 25.29.Z
  Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 • 25.30.Z
  Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą
 • 33.11.Z
  Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies