Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

MIEJSKIE ZAKŁADY KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000111252
NIP:
5540314041
REGON:
091605784
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000111252
REGON:
091605784
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 1
NIP:
5540314041
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-06-04
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-05-10
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-05-10
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
52 957 100,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 14
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Piotr Henryk Bojar
 • Jolanta Hetzig
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 15
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Jerzy Nadarzewski
 • Konrad Mikołajski
 • Marek Leszek Koczwara
 • Michał Jerzy Dymek
 • Stanisław Kazimierz Taube
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 18
Wspólnicy:
 • MIASTO BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
KUJAWSKO-POMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 1
Powiat:
M. BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 1
Gmina:
M. BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 1
Miejscowość:
BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 1
Kod pocztowy:
85-153
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 2
Ulica:
INOWROCŁAWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 2
Nr budynku
11
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
BYDGOSZCZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-05-10
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
ZARZ@MZK.BYDGOSZCZ.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 49.31.Z
  Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 33.17.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-05-10
  zmian: 8
 • 42.12.Z
  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.22.Z
  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 45.20.Z
  Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 49.31.Z
  Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 49.39.Z
  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.12.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.34.Z
  Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies