Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS
Logo firmy

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000080708
NIP:
6850004967
REGON:
370373355
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000080708
REGON:
370373355
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-14
zmian: 1
NIP:
6850004967
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-05-02
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-01-14
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-01-14
Status OPP:
-
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
62 532 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-14
zmian: 8
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Paweł Jakub Zawada
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-14
zmian: 5
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Marcin Bogumił Kurowski
 • Jan Janik
 • Karol Jamróz
 • Marian Wiśniowski
 • Michał Sołtys
 • Adrian Bochnia
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-14
zmian: 13
Wspólnicy:
 • GMINA MIEJSKA JASŁO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-14
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
PODKARPACKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-14
zmian: 1
Powiat:
JASIELSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-14
zmian: 1
Gmina:
JASŁO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-14
zmian: 1
Miejscowość:
JASŁO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-14
zmian: 1
Kod pocztowy:
38-200
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-14
zmian: 1
Ulica:
NA KOTLINĘ
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-14
zmian: 2
Nr budynku
33
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-14
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
JASŁO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-14
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-01-14
  zmian: 4
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.12.Z
  Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z
  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • 39.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies