Profil firmy
Firma z KRS

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000058452
NIP:
6750001202
REGON:
350653461
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000058452
REGON:
350653461
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 1
NIP:
6750001202
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-10-26
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-10-30
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-10-30
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
44 830 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 2
Liczba akcji wszystkich emisji:
4483000
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 2
Wartość nominalna jednej akcji:
10.0
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 1
Wartość nominalna wszystkich akcji:
44 830 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 2
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Marian Andrzej Łyko
 • Marek Marian Mazurek
 • Witold Warzecha
 • Jerzy Marcinko
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 9
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Jan Choczaj
 • Franciszek Jan Gaik
 • Jacek Rzeszutek
 • Urszula Zofia Szklar
 • Mariusz Szubra
 • Marian Romanek
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 11
Wspólnicy:
 • KRAKOWSKI HOLDING KOMUNALNY SPÓŁKA AKCYJNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAŁOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 1
Powiat:
KRAKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 2
Gmina:
KRAKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 1
Miejscowość:
KRAKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 1
Kod pocztowy:
31-564
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 2
Ulica:
ALEJA POKOJU
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 2
Nr budynku
81
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
KRAKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-30
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 35.30.Z
  Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-10-30
  zmian: 5
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 81.22.Z
  Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies