Profil firmy
Firma z KRS
Logo firmy

MIEJSKI ZAKŁAD ZIELENI W LESZNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000770481
NIP:
6972359973
REGON:
382259957
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000770481
REGON:
382259957
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 1
NIP:
6972359973
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-07
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2019-02-06
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2019-02-06
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
6 046 800,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 6
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH (2) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO (1) CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Dariusz Kazimierz Lorych
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 1
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Marcin Piotr Rostowski
 • Ewa Maria Panowicz
 • Rafał Hieronim Zalesiński
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 2
Wspólnicy:
 • GMINA LESZNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 1
Powiat:
LESZNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 1
Gmina:
LESZNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 1
Miejscowość:
LESZNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 1
Kod pocztowy:
64-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 1
Ulica:
CYPRIANA KAMILA NORWIDA
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 1
Nr budynku
4
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
LESZNO
HISTORIA ZMIANx
od: 2019-02-06
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
SEKRETARIAT@MZZ.LESZNO.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01.19.Z
  Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2019-02-06
  zmian: 2
 • 01.29.Z
  Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
 • 02.20.Z
  Pozyskiwanie drewna
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 85.59
  Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 91.04.Z
  Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
 • 93.19.Z
  Pozostała działalność związana ze sportem
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies