Profil firmy
Firma z KRS

MEGREZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000302837
NIP:
6342670310
REGON:
240872286
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000302837
REGON:
240872286
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-30
zmian: 1
NIP:
6342670310
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-11-18
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2008-04-07
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2008-04-07
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-07
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
115 530 750,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-07
zmian: 20
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Mariola Barbara Szulc
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-07
zmian: 9
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Krzysztof Józef Kubica
 • Stanisław Jan Jagoda
 • Maciej Jacek Gramatyka
 • Aleksander Wyra
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-09-12
zmian: 14
Wspólnicy:
 • MIASTO TYCHY
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-07
zmian: 6
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-07
zmian: 1
Powiat:
M. TYCHY
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-07
zmian: 2
Gmina:
M. TYCHY
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-07
zmian: 2
Miejscowość:
TYCHY
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-07
zmian: 2
Kod pocztowy:
43-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-07
zmian: 2
Ulica:
EDUKACJI
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-07
zmian: 2
Nr budynku
102
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-07
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
TYCHY
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-07
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
SEKRETARIAT@SZPITALMEGREZ.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 58.14.Z
  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2008-04-07
  zmian: 4
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 78.30.Z
  Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
 • 82.19.Z
  Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
 • 86.10.Z
  Działalność szpitali
 • 86.22.Z
  Praktyka lekarska specjalistyczna
 • 86.90.A
  Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.C
  Praktyka pielęgniarek i położnych
 • 86.90.E
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies