Profil firmy
Firma z KRS

MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000336164
NIP:
5242688913
REGON:
141983460
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000336164
REGON:
141983460
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-14
zmian: 1
NIP:
5242688913
HISTORIA ZMIANx
od: 2011-07-14
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2009-09-02
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2009-09-02
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-02
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
102 369 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-02
zmian: 5
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
 • Teresa Maria Bogiel
 • Wiesław Tomasz Malicki
 • Wojciech Ryszard Kłosiński
 • Ewa Janczar
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-02
zmian: 5
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA SPÓŁKI
Osoby wchodzące w skład:
 • Tomasz Sieradz
 • Marta Pietrzak
 • Anna Derlukiewicz
 • Tomasz Wojciech Krasowski
 • Piotr Jacek Dyśkiewicz
 • Marek Adam Miesztalski
 • Kinga Sylwia Żuchowska
 • Michał Patryk Matejka
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-02
zmian: 8
Wspólnicy:
 • WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-02
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-02
zmian: 1
Powiat:
M.ST. WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-02
zmian: 1
Gmina:
M.ST. WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-02
zmian: 1
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-02
zmian: 1
Kod pocztowy:
03-242
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-02
zmian: 1
Ulica:
LUDWIKA KONDRATOWICZA
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-02
zmian: 1
Nr budynku
8
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-02
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-09-02
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 86.10.Z
  Działalność szpitali
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 52.21
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2009-09-02
  zmian: 6
 • 62.0
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.2
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 72.19
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 85.6
  Działalność wspomagająca edukację
 • 86.10.Z
  Działalność szpitali
 • 86.90
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
 • 96.04
  Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies