Profil firmy
Firma z KRS

MAZOVIA BANK SPÓŁDZIELCZY

KRS:
0000073346
NIP:
1230005183
REGON:
000508767
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000073346
REGON:
000508767
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-19
zmian: 1
NIP:
1230005183
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-08-08
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-12-19
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-12-19
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-19
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIE WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
Członkowie reprezentacji:
 • Iwona Teresa Sobota
 • Krzysztof Tadeusz Czerczer
 • Hubert Jacek Morawiński
 • Anna Mętrak
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-19
zmian: 3
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Waldemar Ogrodnik
 • Jacek Walenty Gliński
 • Leszek Parol
 • Marian Wasilewski
 • Sławomir Piotr Rybarczyk
 • Zenon Nadstawny
 • Jan Adam Taraszewski
 • Stanisław Gajownik
 • Elżbieta Maria Stańczyk
 • Zbigniew Piotr Olszewski
 • Dariusz Piętka
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-19
zmian: 9
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-19
zmian: 1
Powiat:
PIASECZYŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-19
zmian: 1
Gmina:
GÓRA KALWARIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-19
zmian: 1
Miejscowość:
GÓRA KALWARIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-19
zmian: 1
Kod pocztowy:
05-530
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-19
zmian: 1
Ulica:
PIJARSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-19
zmian: 1
Nr budynku
25
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-19
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
GÓRA KALWARIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-12-19
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-12-19
  zmian: 4
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies