Profil firmy
Firma z KRS

MATERIKS CONSTRUCT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000507350
NIP:
8822119837
REGON:
022403258
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000507350
REGON:
022403258
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-08-03
zmian: 1
NIP:
8822119837
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-05-26
zmian: 1
Status NIP:
UCHYLONY
Data wpisu do rejestru:
2014-04-25
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2014-04-25
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-25
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-25
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z WICEPREZES ZARZĄDU - CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNY CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
 • Bogusław Średziński
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-25
zmian: 2
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Bogusław Średziński
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-25
zmian: 2
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-25
zmian: 1
Powiat:
DZIERŻONIOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-25
zmian: 1
Gmina:
DZIERŻONIÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-25
zmian: 1
Miejscowość:
DZIERŻONIÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-25
zmian: 1
Kod pocztowy:
58-200
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-25
zmian: 1
Ulica:
11 LISTOPADA
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-25
zmian: 1
Nr budynku
7
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-25
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
DZIERŻONIÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-04-25
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-04-25
  zmian: 1
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.12.Z
  Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej
 • 42.13.Z
  Roboty związane z budową mostów i tuneli
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.22.Z
  Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.91.Z
  Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-04-25
  zmian: 1
 • 43.13.Z
  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.31.Z
  Tynkowanie
 • 43.32.Z
  Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.33.Z
  Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • 43.34.Z
  Malowanie i szklenie
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.91.Z
  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-04-25
  zmian: 1
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies