Profil firmy
Firma z KRS

MARFLEX - M.J. MAILLIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000010949
NIP:
1131223072
REGON:
012401480
Status podmiotu:
WYKREŚLONY
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000010949
REGON:
012401480
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-09
zmian: 2
NIP:
1131223072
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-04-11
zmian: 2
Data wpisu do rejestru:
2001-05-09
Data wykreślenia z rejestru:
2022-10-22
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-10-22
zmian: 1
Data rozpoczęcia działalności:
2001-05-09
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-09
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
114 077 950,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-09
zmian: 5
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-09
zmian: 2
Powiat:
OTWOCKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-09
zmian: 3
Gmina:
KARCZEW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-09
zmian: 3
Miejscowość:
KARCZEW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-09
zmian: 3
Kod pocztowy:
05-480
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-09
zmian: 3
Ulica:
PRZEMYSŁOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-09
zmian: 3
Nr budynku
4
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-09
zmian: 3
Nr lokalu
---
Poczta:
KARCZEW
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-09
zmian: 3
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 22.22.Z
  Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-05-09
  zmian: 7
 • 22.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
 • 25.73.Z
  Produkcja narzędzi
 • 32.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 33
  NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.32.Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 77.3
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies