Profil firmy
Firma z KRS

"ŁÓDZKA KOLEJ AGLOMERACYJNA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000359408
NIP:
7252025842
REGON:
100893710
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000359408
REGON:
100893710
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 1
NIP:
7252025842
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-07-09
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2010-06-23
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2010-06-23
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
76 490 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 29
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I CZŁONKA ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
 • Janusz Kazimierz Malinowski
 • Jan Kotynia
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 5
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Małgorzata Matysiak
 • Tomasz Dariusz Tulejski
 • Marek Kosma Rosiak
 • Mariusz Daniel Mróz
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 11
Wspólnicy:
 • WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 1
Powiat:
M. ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 1
Gmina:
M. ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 1
Miejscowość:
ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 1
Kod pocztowy:
90-051
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 3
Ulica:
ALEJA MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 3
Nr budynku
12
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 4
Nr lokalu
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 3
Poczta:
ŁÓDŹ
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-23
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 49.10.Z
  Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 33.17.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-06-23
  zmian: 3
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.10.Z
  Transport kolejowy pasażerski międzymiastowy
 • 49.31.Z
  Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
 • 49.39.Z
  Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 53.20.Z
  Pozostała działalność pocztowa i kurierska
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies