Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

KRAJOWA SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA

KRS:
0000054951
NIP:
5860103848
REGON:
190123241
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000054951
REGON:
190123241
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-19
zmian: 1
NIP:
5860103848
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-05-21
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-10-19
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-10-19
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-19
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
Członkowie reprezentacji:
 • Małgorzata Gatz
 • Rafał Sławomir Matusiak
 • Leszek Andrzej Dudzin
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-19
zmian: 17
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Janusz Andrzej Ossowski
 • Mirosław Pawełczyk
 • Grzegorz Paweł Buczkowski
 • Bogdan Biś
 • Dominik Bierecki
 • Krystyna Pałczyńska
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-19
zmian: 12
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
POMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-19
zmian: 1
Powiat:
M. SOPOT
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-19
zmian: 1
Gmina:
M. SOPOT
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-19
zmian: 1
Miejscowość:
SOPOT
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-19
zmian: 1
Kod pocztowy:
81-743
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-19
zmian: 1
Ulica:
WŁADYSŁAWA IV
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-19
zmian: 1
Nr budynku
22
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-19
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
SOPOT
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-19
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-10-19
  zmian: 4
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies