Profil firmy
Firma z KRS

"KOSTRZYŃSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA SOLLTECH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000014839
NIP:
7792120521
REGON:
639760390
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000014839
REGON:
639760390
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-30
zmian: 1
NIP:
7792120521
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-06-20
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-05-30
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-05-30
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-12-23
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
50 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-30
zmian: 2
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI USTANOWIONO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU, WÓWCZAS DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Zbigniew Ryszard Kudła
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-30
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-30
zmian: 1
Powiat:
ZŁOTOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-30
zmian: 3
Gmina:
LIPKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-30
zmian: 3
Miejscowość:
NOWY BUCZEK
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-30
zmian: 3
Kod pocztowy:
77-420
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-30
zmian: 4
Ulica:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-30
zmian: 4
Nr budynku
3
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-30
zmian: 4
Nr lokalu
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-03-21
zmian: 2
Poczta:
NOWY BUCZEK
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-05-30
zmian: 3
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.2
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-05-30
  zmian: 2
 • 42.1
  Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych
 • 42.2
  Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych
 • 42.9
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.1
  Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.2
  Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.3
  Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych
 • 43.9
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
 • 46.1
  Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
 • 46.14.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-05-30
  zmian: 2
 • 46.18.Z
  Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 • 46.19.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.69.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.90
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 49.42.Z
  Działalność usługowa związana z przeprowadzkami
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-05-30
  zmian: 2
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 71.12
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 73.12.D
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 74.90
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.33.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 80.2
  Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies