Profil firmy
Firma z KRS

JMW PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000512906
NIP:
5681617111
REGON:
147196779
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000512906
REGON:
147196779
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-09-30
zmian: 1
NIP:
5681617111
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-07-04
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2014-06-10
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2014-06-10
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-10
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-10
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Marcin Robert Pechcin
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-10
zmian: 4
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • ANTOKSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-10
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-10
zmian: 1
Powiat:
MIŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-10
zmian: 2
Gmina:
DĘBE WIELKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-10
zmian: 2
Miejscowość:
DĘBE WIELKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-10
zmian: 2
Kod pocztowy:
05-311
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-10
zmian: 2
Ulica:
PRZEMYSŁOWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-07-14
zmian: 1
Nr budynku
56
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-10
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
DĘBE WIELKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-06-10
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 08
  POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2014-06-10
  zmian: 2
 • 09
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 • 23
  PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
 • 32
  POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
 • 38
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
 • 39
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 42
  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies