Profil firmy
Firma z KRS

JGK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0001020915
NIP:
6312645342
REGON:
242894270
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0001020915
REGON:
242894270
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
NIP:
6312645342
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2023-03-01
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2023-03-01
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
100 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU), JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI DOTYCZĄCYCH CZYNNOŚCI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 10.000.000 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH), A DLA ŚWIADCZEŃ CYKLICZNYCH 10.000.000 ZŁ (DZIESIĘĆ MILIONÓW ZŁOTYCH) ROCZNIE, KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Jerzy Piotr Kulawik
 • Grzegorz Wojciech Kulawik
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Jerzy Piotr Kulawik
 • Grzegorz Wojciech Kulawik
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Powiat:
GLIWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Gmina:
GLIWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Miejscowość:
GLIWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Kod pocztowy:
44-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Ulica:
BOJKOWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Nr budynku
35A
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
GLIWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-01
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2023-03-01
  zmian: 1
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 43.22.Z
  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
 • 43.29.Z
  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych
 • 43.32.Z
  Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.39.Z
  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • 71.11.Z
  Działalność w zakresie architektury
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies