Profil firmy
Firma z KRS

ITCHANGE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0001026007
NIP:
-
REGON:
-
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
-
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0001026007
REGON:
-
NIP:
-
Data wpisu do rejestru:
2023-03-17
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2023-03-17
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-17
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
10 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-17
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UMOCOWANY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Członkowie reprezentacji:
 • Jakub Piotr Potocki
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-17
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Jakub Piotr Potocki
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-17
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-17
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-17
zmian: 1
Gmina:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-17
zmian: 1
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-17
zmian: 1
Kod pocztowy:
01-646
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-17
zmian: 1
Ulica:
EDWARDA JELINKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-17
zmian: 1
Nr budynku
8
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-17
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-03-17
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 18.20.Z
  Reprodukcja zapisanych nośników informacji
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2023-03-17
  zmian: 1
 • 26.11.Z
  Produkcja elementów elektronicznych
 • 26.12.Z
  Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych
 • 26.20.Z
  Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych
 • 26.80.Z
  Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji
 • 27.51.Z
  Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 27.52.Z
  Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • 28.29.Z
  Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 46.51.Z
  Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies