Profil firmy
Firma z KRS

INVEST RST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0001067308
NIP:
8842750817
REGON:
022419466
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0001067308
REGON:
022419466
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-03
zmian: 1
NIP:
8842750817
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-03
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2023-11-02
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2023-11-02
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-02
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
12 366 600,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-02
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: 1) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI MAJĄTKOWYMI O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, 2) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I ROZPORZĄDZANIA PRAWAMI MAJĄTKOWYMI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) KONIECZNE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, 3) DO REPREZENTACJI SPÓŁKI W SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Krzysztof Robert Habowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-02
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Krzysztof Robert Habowski
 • Szymon Damian Podgórski
 • Radosław Krzysztof Bartela
 • Michał Jerzy Bartela
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-02
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-02
zmian: 1
Powiat:
ŚWIDNICKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-02
zmian: 1
Gmina:
ŚWIDNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-02
zmian: 1
Miejscowość:
ŚWIDNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-02
zmian: 1
Kod pocztowy:
58-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-02
zmian: 1
Ulica:
ESPERANTYSTÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-02
zmian: 1
Nr budynku
17
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-02
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
ŚWIDNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2023-11-02
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 58.29.Z
  Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2023-11-02
  zmian: 1
 • 62
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA
 • 63.1
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych
 • 64.9
  Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 70.2
  Doradztwo związane z zarządzaniem
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 82.11.Z
  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.60.Z
  Działalność wspomagająca edukację
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies