Profil firmy
Firma z KRS

"INSTYTUT POMOCY EUROPEJSKIEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000168296
NIP:
6181974699
REGON:
251592368
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Zwolniony
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000168296
REGON:
251592368
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-10-01
zmian: 1
NIP:
6181974699
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-05-11
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2003-07-22
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2003-07-22
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-22
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
82 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-22
zmian: 2
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDNOOSOBOWO CZŁONEK ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
 • Marcin Kapusta
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-22
zmian: 6
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Marcin Kapusta
 • "SZEJK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-22
zmian: 6
Dane adresowe
Województwo:
WIELKOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-22
zmian: 1
Powiat:
PLESZEWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-22
zmian: 2
Gmina:
GOŁUCHÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-22
zmian: 2
Miejscowość:
GOŁUCHÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-22
zmian: 2
Kod pocztowy:
63-322
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-22
zmian: 2
Ulica:
23 STYCZNIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-22
zmian: 3
Nr budynku
1
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-22
zmian: 3
Nr lokalu
---
Poczta:
GOŁUCHÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2003-07-22
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 62.09
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2003-07-22
  zmian: 2
 • 69.20
  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.10
  Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
 • 70.22
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 73.12
  Działalność związana z reprezentowaniem mediów
 • 73.20
  Badanie rynku i opinii publicznej
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59
  Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 85.60
  Działalność wspomagająca edukację
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2003-07-22
  zmian: 2
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies