Profil firmy
Firma z KRS

INNEKO RCS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000667717
NIP:
5993198055
REGON:
366754439
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000667717
REGON:
366754439
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 1
NIP:
5993198055
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2017-03-09
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2017-03-09
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
2 434 200,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 4
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ, ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZEWYŻSZAJĄCYCH 150.000,00 (STO PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU (W TYM PREZES ZARZĄDU) REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.
Członkowie reprezentacji:
 • Artur Pankowski
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 3
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Maciej Maciejewski
 • Kinga Magdalena Hanczarek
 • Tomasz Włodarczak
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 5
Wspólnicy:
 • INNEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
LUBUSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 1
Powiat:
GORZÓW WIELKOPOLSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 1
Gmina:
GORZÓW WIELKOPOLSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 1
Miejscowość:
GORZÓW WIELKOPOLSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 1
Kod pocztowy:
66-400
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 1
Ulica:
PODMIEJSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 2
Nr budynku
20
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
GORZÓW WIELKOPOLSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-03-09
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
RCS@INNEKO.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 38.11
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2017-03-09
  zmian: 2
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 39.00.Z
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 81.10.Z
  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
 • 81.21.Z
  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 82.11.Z
  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies