Profil firmy
Firma z KRS

ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000005459
NIP:
6340135475
REGON:
271514909
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000005459
REGON:
271514909
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 1
NIP:
6340135475
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-02-07
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-04-10
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-04-10
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
130 100 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 2
Liczba akcji wszystkich emisji:
130100000
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 3
Wartość nominalna jednej akcji:
1.0
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 2
Wartość nominalna wszystkich akcji:
130 100 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 2
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU BANKU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO - DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE. DO DOKONYWANIA OKREŚLONYCH CZYNNOŚCI LUB DOKONYWANIA OKREŚLONEGO RODZAJU CZYNNOŚCI MOGĄ BYĆ USTANAWIANI PEŁNOMOCNICY DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ALBO ŁĄCZNIE Z OSOBĄ WYMIENIONĄ W UST.1 LUB Z INNYM PEŁNOMOCNIKIEM
Członkowie reprezentacji:
 • Joanna Erdman
 • Brunon Cezary Bartkiewicz
 • Marcin Giżycki
 • Bożena Graczyk
 • Sławomir Antoni Soszyński
 • Michał Hubert Mrożek
 • Ewa Łuniewska
 • Alicja Żyła
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 32
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Aleksander Galos
 • Małgorzata Kołakowska
 • Michał Jan Szczurek
 • Dorota Dobija
 • Monika Marcinkowska
 • Stephen Creese
 • Katarzyna Zajdel Kurowska
 • Hans De Munck
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-08
zmian: 25
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 1
Powiat:
M. KATOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 1
Gmina:
M. KATOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 1
Miejscowość:
KATOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 1
Kod pocztowy:
40-086
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 1
Ulica:
SOKOLSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 1
Nr budynku
34
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
KATOWICE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-04-10
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 63.11.Z
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-04-10
  zmian: 11
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
 • 64.91.Z
  Leasing finansowy
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.12.Z
  Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.22.Z
  Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 69.20.Z
  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies