Profil firmy
Firma z KRS

IGEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- AKCYJNA

KRS:
0000486454
NIP:
8133681581
REGON:
181042765
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000486454
REGON:
181042765
HISTORIA ZMIANx
od: 2014-05-09
zmian: 1
NIP:
8133681581
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-12-05
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2013-11-19
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2013-11-19
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-19
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki jawne, komandytowe, partnerskie, komandytowo-akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
50 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-19
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
500
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-19
zmian: 1
Wartość nominalna jednej akcji:
100.0
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-19
zmian: 1
Wartość nominalna wszystkich akcji:
50 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-19
zmian: 1
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
-
Sposób reprezentacji:
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI SPÓŁCE IGEOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REPREZENTOWANĄ PRZEZ PREZESA ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
PODKARPACKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-19
zmian: 1
Powiat:
RZESZOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-19
zmian: 1
Gmina:
HYŻNE
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-19
zmian: 1
Miejscowość:
BRZEZÓWKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-19
zmian: 1
Kod pocztowy:
36-024
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-19
zmian: 1
Ulica:
---
Nr budynku
267
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-19
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
HYŻNE
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-11-19
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01.29.Z
  Uprawa pozostałych roślin wieloletnich
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-11-19
  zmian: 1
 • 01.50.Z
  Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • 03.22.Z
  Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • 06.10.Z
  Górnictwo ropy naftowej
 • 06.20.Z
  Górnictwo gazu ziemnego
 • 08.11.Z
  Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków
 • 08.12.Z
  Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu
 • 08.99.Z
  Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 09.10.Z
  Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • 09.90.Z
  Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie
 • 23.99.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-11-19
  zmian: 1
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 43.13.Z
  Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 46.39.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
 • 46.63.Z
  Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 46.69.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.72.Z
  Sprzedaż hurtowa metali i rud metali
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.77.Z
  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-11-19
  zmian: 1
 • 47.79.Z
  Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 55.10.Z
  Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z
  Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 69.10.Z
  Działalność prawnicza
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-11-19
  zmian: 1
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 90.04.Z
  Działalność obiektów kulturalnych
 • 93.13.Z
  Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies