Profil firmy
Firma z KRS

HYDRODUKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000950175
NIP:
5322097083
REGON:
521102958
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000950175
REGON:
521102958
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-02-02
zmian: 1
NIP:
5322097083
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-31
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2022-01-28
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2022-01-28
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-28
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
42 116 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-28
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE - W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Członkowie reprezentacji:
 • Maciej Nejman
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-28
zmian: 1
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Paweł Krzysztof Kuźma
 • Beata Małgorzata Rozbicka Cieślińska
 • Aneta Leleń
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-28
zmian: 1
Wspólnicy:
 • GMINA WIĄZOWNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-28
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-28
zmian: 1
Powiat:
OTWOCKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-28
zmian: 1
Gmina:
WIĄZOWNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-28
zmian: 1
Miejscowość:
WIĄZOWNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-28
zmian: 1
Kod pocztowy:
05-462
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-28
zmian: 1
Ulica:
BORYSZEWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-28
zmian: 1
Nr budynku
2
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-28
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
WIĄZOWNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-01-28
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
SEKRETARIAT@HYDRODUKT.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2022-01-28
  zmian: 1
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 42.21.Z
  Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 96.09.Z
  Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies