Profil firmy
Firma z KRS

"HOLZKONZEPT POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000054188
NIP:
8992313656
REGON:
932091640
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Zwolniony
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000054188
REGON:
932091640
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-17
zmian: 1
NIP:
8992313656
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-03-15
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2001-10-17
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2001-10-17
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-17
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
254 100,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-17
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
7 665,00; 2 344,00; 572,00; 17 254,00; 5 050,00; 1 311,00; 14 325,00; 4 201,00; 1 088,00; 2 953,00; 1 953,00; 4 502,00; 6 444,00; 6 678,00; 9 959,00; 3 972,00; 9 234,00; 501,00; 10 723,00; 971,00; 792,00; 1 705,00; 1 893,00; 1 912,00; 1 809,00; 2 074,00; 2 026,00; 2 010,00; 9,00; 11 585,00; 1 543,00; 1 951,00; 2 186,00; 2 916,00; 5 445,00; 1 910,00; 2 137,00; 1 799,00; 1 026,00; 1 859,00; 7 352,00; 4 682,00; 1 900,00; 1 254,00; 1 236,00; 5 901,00; 2 703,00; 2 692,00; 1 977,00; 1 776,00; 1 431,00; 16 143,00; 7 264,00; 23 161,00
Suma zaległości:
239 759,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2017-05-10
zmian: 19
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA)
Członkowie reprezentacji:
 • Marek Ryszard Majchrzak
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-17
zmian: 4
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Richard Alexander Ludwicki
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-17
zmian: 4
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-17
zmian: 1
Powiat:
LWÓWECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-17
zmian: 2
Gmina:
GRYFÓW ŚLĄSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-17
zmian: 2
Miejscowość:
GRYFÓW ŚLĄSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-17
zmian: 2
Kod pocztowy:
59-620
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-17
zmian: 3
Ulica:
RZECZNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-17
zmian: 3
Nr budynku
19
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-17
zmian: 3
Nr lokalu
A
HISTORIA ZMIANx
od: 2012-09-18
zmian: 1
Poczta:
GRYFÓW ŚLĄSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2001-10-17
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 16.10.Z
  Produkcja wyrobów tartacznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-10-17
  zmian: 3
 • 16.23.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
 • 16.24.Z
  Produkcja opakowań drewnianych
 • 16.29.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 31.09.Z
  Produkcja pozostałych mebli
 • 33.19.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-10-17
  zmian: 3
 • 43.32.Z
  Zakładanie stolarki budowlanej
 • 43.91.Z
  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 45.11.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
 • 45.19.Z
  Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 45.32.Z
  Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 46.71.Z
  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.74.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego
 • 47.52.Z
  Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-10-17
  zmian: 3
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 49.41.Z
  Transport drogowy towarów
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 52.21.Z
  Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 77.12.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 77.39.Z
  Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.29.Z
  Pozostałe sprzątanie
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2001-10-17
  zmian: 3
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies