Profil firmy
Firma z KRS

"HESSEL FARM POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000121446
NIP:
5832784581
REGON:
191978401
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000121446
REGON:
191978401
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-11
zmian: 1
NIP:
5832784581
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-09-21
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-07-11
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-07-11
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-11
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
10 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-11
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W WYPADKU WIĘKSZEJ LICZBY CZŁONKÓW ZARZĄDU NIŻ JEDEN, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Irena Bogumiła Kowalczyk
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-11
zmian: 3
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Hessel Sylvester Appel
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-11
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-11
zmian: 1
Powiat:
DZIERŻONIOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-11
zmian: 1
Gmina:
ŁAGIEWNIKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-11
zmian: 1
Miejscowość:
OLESZNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-11
zmian: 1
Kod pocztowy:
58-214
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-11
zmian: 1
Ulica:
ŚLĘŻNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-11
zmian: 1
Nr budynku
20A
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-11
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
OLESZNA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-07-11
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 01.61.Z
  Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01.11.Z
  Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-07-11
  zmian: 3
 • 01.13.Z
  Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • 01.19.Z
  Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • 01.50.Z
  Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • 01.61.Z
  Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
 • 01.63.Z
  Działalność usługowa następująca po zbiorach
 • 46.21.Z
  Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
 • 46.61.Z
  Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 77.31.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies