Profil firmy
Firma z KRS

GRUPA LOTOS SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000106150
NIP:
5830000960
REGON:
190541636
Status podmiotu:
WYKREŚLONY
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000106150
REGON:
190541636
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 2
NIP:
5830000960
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-12-17
zmian: 2
Data wpisu do rejestru:
2002-04-10
Data wykreślenia z rejestru:
2022-08-12
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-08-12
zmian: 1
Data rozpoczęcia działalności:
2002-04-10
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
184 873 362,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 5
Liczba akcji wszystkich emisji:
184873362
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 7
Wartość nominalna jednej akcji:
1.0
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 3
Wartość nominalna wszystkich akcji:
184 873 362,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 6
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADAJĄ: 1) DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, 2) CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA I DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ROZPORZĄDZAJĄCYCH DO KWOTY STO TYSIĘCY ZŁOTYCH WYSTARCZAJĄCE JEST OŚWIADCZENIE WOLI I PODPIS JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
-
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
POMORSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 2
Powiat:
M. GDAŃSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 2
Gmina:
M. GDAŃSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 2
Miejscowość:
GDAŃSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 2
Kod pocztowy:
80-718
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 2
Ulica:
ELBLĄSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 2
Nr budynku
135
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
GDAŃSK
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-04-10
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
LOTOS@GRUPALOTOS.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 19.20.Z
  Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-04-10
  zmian: 10
 • 20.14
  Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 46.71
  Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych
 • 46.75
  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 49.5
  Transport rurociągowy
 • 52.1
  Magazynowanie i przechowywanie towarów
 • 70
  DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies