Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

KRS:
0000099399
NIP:
5990003737
REGON:
000510818
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000099399
REGON:
000510818
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-03-25
zmian: 1
NIP:
5990003737
HISTORIA ZMIANx
od: 2008-01-15
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-03-25
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-03-25
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-03-25
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółdzielnie
Forma prawna:
SPÓŁDZIELNIA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU BANKU SKŁADAJĄ CO NAJMNIEJ 2 (DWAJ) CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA DO TEGO PRZEZ ZARZĄD UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK) ALBO 2 (DWÓCH) PEŁNOMOCNIKÓW USTANOWIONYCH BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD, NATOMIAST PRZY ZAWIERANIU UMÓW RACHUNKU BANKOWEGO, O KTÓRYM MOWA W TREŚCI ART.49 UST.1 USTAWY Z DNIA 29 SIERPNIA 1997R. PRAWO BANKOWE, SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK USTANOWIONY BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD.
Członkowie reprezentacji:
 • Paweł Sławomir Kowalczyk
 • Magdalena Ewa Szczepanowska Goławska
 • Tomasz Żelazek
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-03-25
zmian: 6
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Maciej Plust
 • Lech Marek Gorywoda
 • Krystyna Hurka
 • Danuta Ciesielska
 • Zdzisław Maciejewski
 • Kazimierz Zdzisław Łabędzki
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-03-25
zmian: 9
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
LUBUSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-03-25
zmian: 1
Powiat:
M. GORZÓW WIELKOPOLSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-03-25
zmian: 1
Gmina:
M. GORZÓW WIELKOPOLSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-03-25
zmian: 1
Miejscowość:
GORZÓW WIELKOPOLSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-03-25
zmian: 1
Kod pocztowy:
66-400
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-03-25
zmian: 1
Ulica:
SIKORSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-03-25
zmian: 1
Nr budynku
7
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-03-25
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
GORZÓW WIELKOPOLSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-03-25
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 64.19.Z
  Pozostałe pośrednictwo pieniężne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-03-25
  zmian: 4
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies