Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000133820
NIP:
6151557318
REGON:
230409567
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000133820
REGON:
230409567
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-09
zmian: 1
NIP:
6151557318
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-08-07
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-10-09
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-10-09
Status OPP:
-
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
15 470 550,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-09
zmian: 14
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Karol Piotr Podłużny
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-09
zmian: 14
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Piotr Krzysztof Laskowski
 • Janusz Mańko
 • Hubert Wojciech Papaj
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-09
zmian: 15
Wspólnicy:
 • GMINA BOGATYNIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-09
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-09
zmian: 1
Powiat:
ZGORZELECKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-09
zmian: 1
Gmina:
BOGATYNIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-09
zmian: 1
Miejscowość:
BOGATYNIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-09
zmian: 1
Kod pocztowy:
59-920
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-09
zmian: 1
Ulica:
KILIŃSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-09
zmian: 1
Nr budynku
17
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-09
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
BOGATYNIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-10-09
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 02.40.Z
  Działalność usługowa związana z leśnictwem
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-10-09
  zmian: 6
 • 33.12.Z
  Naprawa i konserwacja maszyn
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.32.Z
  Odzysk surowców z materiałów segregowanych
 • 42.11.Z
  Roboty związane z budową dróg i autostrad
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.99.Z
  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 81.30.Z
  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies