Profil firmy
Firma z KRS

GMINNE CENTRUM MEDYCZNE TRZEBNICA - ZDRÓJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000467809
NIP:
9151791079
REGON:
932255520
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000467809
REGON:
932255520
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-02-02
zmian: 1
NIP:
9151791079
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-09-03
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2013-07-01
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2013-07-01
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-01
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
3 967 900,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-01
zmian: 14
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPRAWIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - UPRAWIONY JEST PREZES ZARZĄDU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. CZYNNOŚCI ZARZĄDU, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZENOSI 50.000 (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) ZŁOTYCH WYMAGAJĄ DLA SWEJ WAŻNOŚCI ZGODY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WYRAŻONEJ W FORMIE UCHWAŁY.
Członkowie reprezentacji:
 • Katarzyna Ewa Żmuda Adamska
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-01
zmian: 3
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Marta Stanisława Marcinkowska
 • Beata Anna Foremniak Szadura
 • Agnieszka Ewelina Witaszczyk Woda
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-01
zmian: 6
Wspólnicy:
 • GMINA TRZEBNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-01
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
DOLNOŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-01
zmian: 1
Powiat:
TRZEBNICKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-01
zmian: 1
Gmina:
TRZEBNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-01
zmian: 1
Miejscowość:
TRZEBNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-01
zmian: 1
Kod pocztowy:
55-100
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-01
zmian: 1
Ulica:
KOŚCIUSZKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-01
zmian: 1
Nr budynku
10
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-01
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
TRZEBNICA
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-01
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
SEKRETARIAT@GCM.TRZEBNICA.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 86.21.Z
  Praktyka lekarska ogólna
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 38.11.Z
  Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-07-01
  zmian: 2
 • 38.12.Z
  Zbieranie odpadów niebezpiecznych
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 86.21.Z
  Praktyka lekarska ogólna
 • 86.22.Z
  Praktyka lekarska specjalistyczna
 • 86.90.A
  Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.B
  Działalność pogotowia ratunkowego
 • 86.90.C
  Praktyka pielęgniarek i położnych
 • 86.90.E
  Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies