Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

GLOBAL BUSINESS PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS:
0000960454
NIP:
7393965381
REGON:
521483162
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000960454
REGON:
521483162
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-03-16
zmian: 1
NIP:
7393965381
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-03-16
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2022-03-16
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2022-03-16
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-03-16
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Członkowie reprezentacji:
 • Krzysztof Marian Dawidiuk
 • Janusz Robert Tomczak
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-03-16
zmian: 2
Organ nadzoru:
RADA NADZORCZA
Osoby wchodzące w skład:
 • Krzysztof Paweł Wziątek
 • Zbigniew Papuga
 • Piotr Papuga
 • Kamil Biegaj
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-03-16
zmian: 2
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-03-16
zmian: 2
Powiat:
RAWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-03-16
zmian: 2
Gmina:
BIAŁA RAWSKA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-03-16
zmian: 2
Miejscowość:
ŻURAWIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-03-16
zmian: 2
Kod pocztowy:
96-230
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-03-16
zmian: 2
Ulica:
---
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-03-16
zmian: 2
Nr budynku
168
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-03-16
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
ŻURAWIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2022-03-16
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
BIURO.GLOBALBUSINESS@GMAIL.COM
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01
  UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2022-03-16
  zmian: 2
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 55
  ZAKWATEROWANIE
 • 64
  FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 65
  UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO
 • 66
  DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 • 69
  DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
 • 70
  DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 74
  POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies