Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

GALERIA BĘDKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000453675
NIP:
7732473397
REGON:
101568975
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Niezarejestrowany
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000453675
REGON:
101568975
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-31
zmian: 1
NIP:
7732473397
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-07-19
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2013-03-05
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2013-03-05
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-03-05
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
5 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-03-05
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Krzysztof Tyburc
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-03-05
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Krzysztof Tyburc
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-03-05
zmian: 1
Dane adresowe
Województwo:
ŁÓDZKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-03-05
zmian: 1
Powiat:
TOMASZOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-03-05
zmian: 1
Gmina:
BĘDKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-03-05
zmian: 1
Miejscowość:
BĘDKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-03-05
zmian: 1
Kod pocztowy:
97-319
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-03-05
zmian: 1
Ulica:
WŁADYSŁAWA STANISŁAWA REYMONTA
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-03-05
zmian: 1
Nr budynku
1
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-03-05
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
BĘDKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2013-03-05
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
TYBURC@VP.PL
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 01
  UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-03-05
  zmian: 1
 • 03
  RYBACTWO
 • 41
  ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
 • 42
  ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
 • 43
  ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
 • 46
  HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 47
  HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
 • 49
  TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
 • 52
  MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
 • 55
  ZAKWATEROWANIE
 • 56
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-03-05
  zmian: 1
 • 59
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH
 • 64
  FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
 • 66
  DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
 • 70
  DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
 • 71
  DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
 • 73
  REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
 • 77
  WYNAJEM I DZIERŻAWA
 • 81
  DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
 • 82
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • 90
  DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2013-03-05
  zmian: 1
 • 92
  DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI
 • 93
  DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
 • 96
  POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies