Profil firmy
Firma z KRS

"FUNDACJA BADAŃ I ROZWOJU NAUKI"

KRS:
0000323199
NIP:
5321986390
REGON:
141734448
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000323199
REGON:
141734448
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-12-31
zmian: 1
NIP:
5321986390
HISTORIA ZMIANx
od: 2015-12-31
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2009-02-11
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2009-02-11
Status OPP:
tak
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-02-11
zmian: 2
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Fundacje, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe - wpisane do KRS
Forma prawna:
FUNDACJA
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
-
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
DO REPREZENTOWANIA FUNDACJI, W TYM SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU.
Członkowie reprezentacji:
 • Filip Piotr Fertner
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-02-11
zmian: 5
Organ nadzoru:
RADA FUNDACJI
Osoby wchodzące w skład:
 • Ewa Wszoła
 • Beata Mariola Medzwiedzka Plata
 • Ilona Aneta Milewska
HISTORIA ZMIANx
od: 2018-07-06
zmian: 3
Wspólnicy:
-
Dane adresowe
Województwo:
MAZOWIECKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-02-11
zmian: 1
Powiat:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-02-11
zmian: 2
Gmina:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-02-11
zmian: 2
Miejscowość:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-02-11
zmian: 2
Kod pocztowy:
01-242
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-02-11
zmian: 3
Ulica:
ALEJA PRYMASA TYSIĄCLECIA
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-02-11
zmian: 3
Nr budynku
79A
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-02-11
zmian: 3
Nr lokalu
---
Poczta:
WARSZAWA
HISTORIA ZMIANx
od: 2009-02-11
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
 • 72.11.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 58.11.Z
  Wydawanie książek
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2018-08-13
  zmian: 1
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
 • 59.11.Z
  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • 63.12.Z
  Działalność portali internetowych
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.11.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 77.40.Z
  Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies