Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

"FORBI TAX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000357815
NIP:
8733209496
REGON:
121067559
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000357815
REGON:
121067559
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 1
NIP:
8733209496
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2010-06-02
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2010-06-02
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
10 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji:
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PRZYJMOWANIA TAKICH OŚWIADCZEŃ I DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) JEŻELI W SKŁADZIE ZARZĄDU ZNAJDUJĄ SIĘ NIE WIĘCEJ NIŻ 2 OSOBY : - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; B) JEŻELI W SKŁADZIE ZARZĄDU ZNAJDUJĄ SIĘ WIĘCEJ NIŻ 2 OSOBY: - WSPÓŁDZIAŁAJĄCY DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
Członkowie reprezentacji:
 • Aleksandra Marzena Romańska
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 1
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Aleksandra Marzena Romańska
 • Katarzyna Miernik
 • Agnieszka Kamiński
 • Izabela Maria Filipek
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 2
Dane adresowe
Województwo:
MAŁOPOLSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 1
Powiat:
TARNOWSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 1
Gmina:
WOJNICZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 1
Miejscowość:
WOJNICZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 1
Kod pocztowy:
32-830
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 1
Ulica:
RYNEK
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 1
Nr budynku
28
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 1
Nr lokalu
---
Poczta:
WOJNICZ
HISTORIA ZMIANx
od: 2010-06-02
zmian: 1
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność przeważająca wg PKD
Kod PKD
Nazwa PKD
Działalność wg PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 18.13.Z
  Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-06-02
  zmian: 1
 • 41.10.Z
  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
 • 41.20.Z
  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
 • 42.99.Z
  Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 43.11.Z
  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
 • 43.12.Z
  Przygotowanie terenu pod budowę
 • 43.21.Z
  Wykonywanie instalacji elektrycznych
 • 46.13.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych
 • 46.19.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 • 46.61.Z
  Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 • 46.62.Z
  Sprzedaż hurtowa obrabiarek
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-06-02
  zmian: 1
 • 46.63.Z
  Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
 • 46.69.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.73.Z
  Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego
 • 46.77.Z
  Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
 • 46.90.Z
  Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
 • 47.41.Z
  Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.52.Z
  Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.61.Z
  Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.91.Z
  Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • 58.11.Z
  Wydawanie książek
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-06-02
  zmian: 1
 • 58.13.Z
  Wydawanie gazet
 • 58.14.Z
  Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 • 58.19.Z
  Pozostała działalność wydawnicza
 • 62.01.Z
  Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.02.Z
  Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
 • 62.09.Z
  Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z
  Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • 63.12.Z
  Działalność portali internetowych
 • 64.99.Z
  Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • 66.19.Z
  Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-06-02
  zmian: 1
 • 68.10.Z
  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 69.20.Z
  Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • 70.22.Z
  Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • 73.12.A
  Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
 • 73.12.B
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
 • 73.12.C
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-06-02
  zmian: 1
 • 73.12.D
  Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
 • 73.20.Z
  Badanie rynku i opinii publicznej
 • 74.30.Z
  Działalność związana z tłumaczeniami
 • 77.32.Z
  Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
 • 78.10.Z
  Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
 • 82.11.Z
  Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
 • 82.30.Z
  Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 82.99.Z
  Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 85.59.B
  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • 95.11.Z
  Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2010-06-02
  zmian: 1
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies