Nadchodzące wydarzenia i premiery

Profil firmy
Firma z KRS

LIDER AKTYWNOŚCI | EUROPEA EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000867940
NIP:
7123409411
REGON:
387424326
Certyfikat
Historia
Idea rankingu

Certyfikat | Srebrny Lider Aktywności Gospodarczej


Po przeanalizowaniu 49694 regionów w Polsce i podsumowaniu punktów za wysoką aktywność gospodarczą Państwa firmy w regionach z wielką przyjemnością stwierdzamy, że:

 1. Weszliście Państwo do elitarnego grona firm o widocznym wpływie na aktywność gospodarczą całego kraju.
 2. Zdobyta liczba punktów mieści się w 3 grupie punktacyjnej tj. od 150 do 674.
 3. W ślad za ustaleniami regulaminu został Państwu przyznany certyfikat Srebrny Lider Aktywności Gospodarczej
 4. Ogólnopolskie osiągnięcie
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  Poziom oddziaływania Państwa Firmy na aktywność gospodarczą całej Polski wynosi: 3
 5. Po przeanalizowaniu 49694 regionów w Polsce stwierdzono obecność Firmy w następujących kategoriach:
  LP
  Nazwa Kategorii
  Rodzaj rankingu
  Ile razy w TOP10
  Punkty
  1
  Które podmioty najczęściej wykorzystują fundusze unijne?
  największa ilość wygranych przetargów
  1
  400
  W tym
  Zasięg
  Ile
  Punkty
  Obecność w Top10 powiatu
  1
  400
  Razem
  400

Pobierz certyfikat
Certyfikat Rok/miesiąc Pobierz
Srebrny Lider 2024-czerwiec
Srebrny Lider 2024-maj
Historia certyfikatu dla: EUROPEA EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
{ "datasets" : [ { "backgroundColor" : "#90f1ff", "borderColor" : "#90f1ff", "data" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4, 3 ], "label" : "Historia certyfikatu dla: EUROPEA EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" } ], "labels" : [ "lipiec 2023", "sierpień 2023", "wrzesień 2023", "październik 2023", "listopad 2023", "grudzień 2023", "styczeń 2024", "luty 2024", "marzec 2024", "kwiecień 2024", "maj 2024", "czerwiec 2024" ] }
Historia liczby punktów w ogólnopolskim rankingu dla: EUROPEA EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
{ "datasets" : [ { "backgroundColor" : "#90f1ff", "borderColor" : "#90f1ff", "data" : [ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1275, 400 ], "label" : "Historia liczby punktów w ogólnopolskim rankingu dla: EUROPEA EAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" } ], "labels" : [ "lipiec 2023", "sierpień 2023", "wrzesień 2023", "październik 2023", "listopad 2023", "grudzień 2023", "styczeń 2024", "luty 2024", "marzec 2024", "kwiecień 2024", "maj 2024", "czerwiec 2024" ] }
1. Kto jest organizatorem procesu certyfikacji Lider Aktywności Gospodarczej?

Organizatorem certyfikacji Lider Aktywności Gospodarczej jest Firma Mikrotech S.A. z Krosna. Firma Mikrotech S.A.jest jednocześnie właścicielem vortali owg.pl i owginfo.pl oraz znaku słowno-graficznego "Lider Aktywności Gospodarczej".

Wszelkie koszty organizacji, certyfikacji i powiadamiania firm o przyznaniu certyfikatu, ponosi firma Mikrotech S.A. Każda firma wyróżniona certyfikatem Lider Aktywności Gospodarczej może wykorzystywać znak graficzny do celów promocyjno-marketingowych.

2. Zakres badania aktywności gospodarczej

Aby wyznaczyć Liderów Aktywności Gospodarczej, raz w miesiącu, analizie poddawany jest każdy region Polski w tym: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie, gminy miejskie, powiaty oraz województwa. W każdym regionie tworzymy 8 rankingów miesięcznych do 12 miesięcy wstecz, w obszarach:

 • Obsługa i finansowanie innych firm (tylko dla Banków)
  • Ranking ilości klientów
  • Ranking przyrostu klientów
 • Wielkości kapitału zakładowego
  • Ranking kto posiada największy kapitał zakładowy
  • Nnajwiększy wzrost kapitału zakładowego
 • Inwestowanie środków krajowych
  • Ranking ilości ogłaszanych przetargów
  • Ranking przyrostu ilości ogłaszanych przetargów
 • Inwestowanie środków Unijnych
  • Ranking ilości ogłaszanych przetargów UE
  • Ranking przyrostu ilości ogłaszanych przetargów UE.

Obszar badań jest ogromny, typowo liczbowy i na skalę nie spotykaną w kraju. Liczba powstałych rankingów to ok. 5 mln, a każdy ranking zawiera do 750.000 podmiotów gospodarczych, co daje gigantyczny zbiór danych analitycznych. W każdym rankigu wybieramy 10 najlepszych firm, którym przyznawane są punkty zgodne z p.3 Regulaminu. Ostatecznie powstaje 12 miesięcznych rankingów punktowych, całkowicie obiektywnych, opartych o rzeczywiste dane unikalne w skali kraju. Rankingi te są fundamentem do przyznawania certyfikatu Lider Aktywności Gospodarczej.

3. Punktacja za osiągnięcia w aktywności gospodarczej

Każda firma obecna w rankingu dowolnego regionu Polski vortalu owginfo.pl otrzymuje punkty za obecność w TOP10 rankingu.
Ilość punktów,jakie otrzymuje firma jest proporcjonalna do zajętego miejsca od 1 do 10 oraz od rangi regionu cała Polska, województwo, powiat, gmina miejska, gmina miejsko-wiejska, gmina wiejska.

Skala punktów dla regionów i zdobytego miejsca:
 • Ranking ogólnopolski ilość punktów 100 000 (1 miejsce) do 10000 (10 miejsce)
 • Ranking wojewódzki ilość punktów 10 000 (1 miejsce) do 1000 (10 miejsce)
 • Ranking powiatowy ilość punktów 1000 (1 miejsce) do 100 (10 miejsce)
 • Ranking gminny ilość punktów 100 (1 miejsce) do 10 (10 miejsce)
 • Ranking miejscowości ilość punktów 10 (1 miejsce) do 1 (10 miejsce).
4. Rola komisji w przyznawaniu certyfikatu

Po zakończeniu każdego miesiąca algorytmy wyznaczają Liderów Aktywności Gospodarczej w następujący sposób:

 • Obliczają ilość punktów,jaką zdobywa każda firma.
 • Kwalifikują firmy do ogólnopolskiego rankingu odrzucając te firmy, które w danym miesiącu nie zdobyły ani jednego punktu w skali ogólnopolskiej.
 • Obliczają jak wielki jest wpływu każdej firmy na rozwój gospodarczy całego kraju.

Poziom wpływu w zależności od ilości zdobytych punktów, prezentuje poniższe zestawienie:
poziom 1 - zdobyte punkty od 1 do 74
poziom 2 - zdobyte punkty od 75 do 149
poziom 3 - zdobyte punkty od 150 do 674
poziom 4 - zdobyte punkty od 675 do 1499
poziom 5 - zdobyte punkty od 1500 do 6749
poziom 6 - zdobyte punkty od 6750 do 14999
poziom 7 - zdobyte punkty od 15000 do 67499
poziom 8 - zdobyte punkty od 67500 do 149999
poziom 9 - zdobyte punkty od 150000 do 674999
poziom 10 - zdobyte punkty od 675000 do 1.5mln.

Komisja złożona z przedstawicieli vortalu www.owg.pl i www.owginfo.pl pełni wyłącznie rolę kontrolną, nadzorującą poprawność procesu automatycznego.

W pierwszym dniu roboczym nowego miesiąca, przewodniczący komisji podpisuje raport z obliczeń i od tego momentu certyfikaty są publikowane.

5. Korzystanie ze znaku graficznego Lider Aktywności Gospodarczej

Przez okres obowiązywania usługi "Firma wyróżniona w wyszukiwarce owg.pl" korzystanie ze znaku towarowego "Lider Aktywności Gospodarczej" nie jest limitowane. Może on być publikowany i wykorzystywany przez firmę w dowolnych materiałach reklamowych.
Jedyny wymóg formalny, to prawidłowe odwzorowanie znaku towarowego, czyli zachowanie proporcji znaku oraz oryginalnej formy graficznej i kolorystycznej znaku.

6. Jakie firmy są poddawane certyfikacji?

Jedynym wymogiem formalnym dla firm poddawanych certyfikacji jest posiadanie statusu PODMIOT AKTYWNY.
Wszystkich takich firm w 2022 roku, w którym wystartował proces certyfikacji było ok 4 mln.

7. Jak i kiedy można wykorzystywać certyfikat i znak towarowy?

Dzięki wsparciu partnerów projektu oraz ich zangażowaniu w proces wyróżniania najbardziej aktywnych przedsiębiorców, od dnia 7 marca 2023 roku wykorzystywanie znaku towarowego "Lider Aktywności Gospodarczej" do celów marketingowych jest całkowicie bezpłatne. Wraz z przyzaniem certyfikatu LAG i zamieszczeniem go w formie podlinkowanego znaku graficznego na stronie przedsiębiorcy, aktywowana zostaje usługa "Firma wyróżniona w wyszukiwarce owg.pl", w ramach której podmiot otrzymuje:

 • Wyróżnienie w wynikach wyszukiwarki owg.pl jako podlinkowana zakładka.
 • Dostęp do podstrony www lidera i nielimitowane linkowanie do tej podstrony (o ile podmiot w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymał certyfikat LAG).
 • Możliwość dowolnego wykorzystywania znaku towarowego "Lider Aktywności Gospodarczej".
 • Możliwość dowolnego wykorzystywania certyfikatu Lider Aktywności Gospodarczej.
 • Na profilu firmy bardzo widoczny i podlinkowany znak graficzny "Lidera Aktywności Gospodarczej".
1. Czy Certyfikat Lider Aktywności Gospodarczej jest ogólnopolski?
Tak, Certyfikat Diamentowy, Platynowy, Złoty, Srebrny lub Brązowy Lider Aktywności Gospodarczej ma zasięg ogólnopolski, gdyż do wyliczenia uwzględnia się podmioty we wszystkich miejscowościach w Polsce.
2. Czy posługiwanie się certyfikatem jest bezpłatne?
Tak, podmiot, któremu został przyznany Certyfikat Lidera Aktywności Gospodarczej może wykorzystywać go bezpłatnie.
3. Czy oddziały danej firmy mogą posługiwać się certyfikatem?
Tak, oddziały podmiotu mogą posługiwać się przyznanym certyfikatem bezpłatnie.
4. Czy certyfikat jest obiektywny?
Tak, Certyfikat Lider Aktywności Gospodarczej powstaje na podstawie obiektywnych i oficjalnych danych urzędowych oraz automatycznie wykonywanych analizach i rankingach. Podmioty gospodarcze ani organizator rankingu nie mają wpływu na wynik końcowy.
5. Czy firma musi przekazywać jakieś dane, aby przyznać Certyfikat Lidera Aktywności Gospodarczej?
Nie, podmioty gospodarcze i instytucje nie przekazują żadnych danych. W celu wyliczenia ostatecznej punktacji i przyznania Certyfikatu Lider Aktywności Gospodarczej wykorzystywane są dane z serwisu owg.pl
6. Czy certyfikat może być odebrany?
Nie, Certyfikat Lidera Aktywności Gospodarczej jest przyznawany po spełnieniu warunków określonych w regulaminie.
7. Czy certyfikat może otrzymać mała firma?
Tak, Certyfikat Lidera Aktywności Gospodarczej może być przyznany nawet bardzo małej firmie, jeżeli tylko ta firma jest obecna w TOP10 firm i stanowi o aktywności danej niewielkiej miejscowości.
8. Czy ranking jest unikalny w Polsce?
Tak, ranking aktywności gospodarczej podmiotów organizowany przez owg.pl i owginfo.pl jest unikalny, ponieważ sporządzany jest codziennie na podstawie wyjątkowego w skali kraju pomiaru aktywności gospodarczej każdego regionu w Polsce.
9. Czy porównywanie aktywności dużego Banku i małej firmy ma sens?
Tak, gdyż mała firma jest na wagę złota w niewielkiej miejscowości tak samo jak aktywność dużego Banku w skali całej Polski. W związku z tym, takie porównanie ze sobą ma sens.
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies