Profil firmy
Firma z KRS

DOSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS:
0000081198
NIP:
6462534006
REGON:
277667376
Status podmiotu:
AKTYWNY
Status VAT na dziś:
Czynny
Firma z: KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Dane podstawowe
KRS:
0000081198
REGON:
277667376
HISTORIA ZMIANx
od: 2006-05-23
zmian: 1
NIP:
6462534006
HISTORIA ZMIANx
od: 2007-05-23
zmian: 1
Data wpisu do rejestru:
2002-01-17
Data wykreślenia z rejestru:
-
Data rozpoczęcia działalności:
2002-01-17
Status OPP:
nie
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-17
zmian: 1
OPP uprawniona do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
-
Do pobrania
Oficjalne dane
Forma prawna
Rodzaj form prawnych:
KRS - Rejestr Przedsiębiorców
Grupa form prawnych:
Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne
Forma prawna:
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Dane finansowe
Kapitał zakładowy:
100 000,00
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-17
zmian: 1
Liczba akcji wszystkich emisji:
-
Wartość nominalna jednej akcji:
-
Wartość nominalna wszystkich akcji:
-
Kwoty zaległości:
-
Suma zaległości:
-
Kwoty wierzytelności:
-
Suma wierzytelności:
-
Osoby kluczowe
Reprezentacja firmy
Organ nadzoru
Wspólnik
Nazwa organu reprezentacji:
ZARZĄD
Sposób reprezentacji:
W SPÓŁCE OBOWIĄZUJE ZASADA WSPÓLNEGO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Członkowie reprezentacji:
 • Jan Kaczmarczyk
 • Marcin Kaczmarczyk
 • Piotr Kazimierz Kaczmarczyk
 • Ernst Kristensen
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-17
zmian: 3
Organ nadzoru:
-
Osoby wchodzące w skład:
-
Wspólnicy:
 • Marcin Kaczmarczyk
 • Piotr Kaczmarczyk
 • HYDRO-X INTERNATIONAL A/S SPÓŁKA PRAWA DUŃSKIEGO
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-17
zmian: 2
Dane adresowe
Województwo:
ŚLĄSKIE
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-17
zmian: 1
Powiat:
PSZCZYŃSKI
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-17
zmian: 2
Gmina:
KOBIÓR
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-17
zmian: 2
Miejscowość:
KOBIÓR
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-17
zmian: 2
Kod pocztowy:
43-210
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-17
zmian: 2
Ulica:
LEŚNIKÓW
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-17
zmian: 2
Nr budynku
5
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-17
zmian: 2
Nr lokalu
---
Poczta:
KOBIÓR
HISTORIA ZMIANx
od: 2002-01-17
zmian: 2
Mapa
Dane kontaktowe rejestrowe
Numer telefonu:
-
Adres e-mail:
-
Klasyfikacja działalności
Działalność według PKD
Kod PKD
Nazwa
 • 20.12.Z
  Produkcja barwników i pigmentów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-01-17
  zmian: 2
 • 20.13.Z
  Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych
 • 20.14.Z
  Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych
 • 20.15.Z
  Produkcja nawozów i związków azotowych
 • 20.16.Z
  Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych
 • 20.17.Z
  Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
 • 20.20.Z
  Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
 • 20.30.Z
  Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
 • 20.41.Z
  Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących
 • 20.42.Z
  Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych
 • 20.52.Z
  Produkcja klejów
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-01-17
  zmian: 2
 • 20.53.Z
  Produkcja olejków eterycznych
 • 20.59.Z
  Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 20.60.Z
  Produkcja włókien chemicznych
 • 26.51.Z
  Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
 • 33.19.Z
  Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 • 33.20.Z
  Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
 • 36.00.Z
  POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
 • 37.00.Z
  ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
 • 38.21.Z
  Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne
 • 38.22.Z
  Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-01-17
  zmian: 2
 • 46.12.Z
  Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
 • 46.69.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
 • 46.75.Z
  Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
 • 46.76.Z
  Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
 • 47.99.Z
  Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
 • 52.10.B
  Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
 • 68.20.Z
  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • 68.31.Z
  Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • 68.32.Z
  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • 71.12.Z
  Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
  HISTORIA ZMIANx
  od: 2002-01-17
  zmian: 2
 • 71.20.B
  Pozostałe badania i analizy techniczne
 • 72.19.Z
  Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
 • 74.10.Z
  Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
 • 74.90.Z
  Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
STRONA WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIES

Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Akceptuję pliki cookies